روان شناس کودک و نوجوان

دکتر معصومه قاسمی

US$ 45.00 ‫45 دقیقه

توضیحات

تحصیلات: دکتری روان شناسی کودکان استثنایی – کارشناسی ارشد مدیریت توان بخشی – کارشناسی گفتار درمانی

حوزه فعالیت: کودک،  نوجوان، روان شناسی نیازهای ویژه

رویکرد: گشتالت درمانی – CBT

سوابق شغلی:

 • آسیب شناس گفتار و زبان بیمارستان طالقانی تهران ۱۳۷۷ – ۱۳۷۹
 • آسیب شناس گفتار و زبان درمانگاه فرهنگیان ۱۳۷۸ -۱۳۷۹
 • آسیب شناس گفتار و زبان سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۱۳۸۰ – ۱۳۸۱
 • آسیب شناس گفتار وزبان بیمارستان شهید مصطفی خمینی۱۳۸۱ -۱۳۸۲
 • آسیب شناس گفتار و زبان طنین سمعک ۱۳۸۱ تا کنون
 • آسیب شناش گفتار و زبان و درمانگر اختلالات یادگیری مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره استاد روزبه ۱۳۹۳ تاکنون
 • مشاور کودک و نوجوان و درمانگر اختلالات یادگیری مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره روشنا ۱۳۹۳ تاکنون
 • مدیر مرکز آموزش و توانبخشی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری تربیت نوین ۱۳۹۸ تا کنون

سوابق پژوهشی و مقالات :

 • مشارکت در پژوهش “بررسی وضعیت پردازش واجی، پردازش شنیداری مرکزی و حافظه فعال و چگونگی رابطه آنها با یکدیگر و با مشکلات خواندن دانش آموزان
  نارساخوان”
 • مشاركت در پژوهش “ارزیابي اختلالات شنوایی و گفتار دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی شهرستان بیجار”
 • مشاركت در پژوهش “بررسی اختلالات تولیدی گفتار در کودکان ۱ تا ۲ ساله کرد زبان”

سایر فعالیتها:

سوابق تدریس:

 • اصول توانبخشی جسمی و حرکتی، سال تحصیلی  ۹۵-۹۶ ، مقطع کارشناسی، دانشگاه تهران
 • روان شناسی و آموزش کودکان با ناتوانیهای یادگیری، سال تحصیلی  ۹۵-۹۶ ،مقطع کارشناسی، دانشگاه تهران
 • روان شناسی و آموزش کودکان تیزهوش، سال تحصیلی ۹۶-۹۷ ،مقطع کارشناسی، دانشگاه تهران
 • روان شناسی فیزیولوژیک، سال تحصیلی  ۹۶- ۹۷ مقطع کارشناسی، دانشگاه آل طه
 • روان شناسی عمومی، سال تحصیلی ۹۶- ۹۷ ،مقطع کارشناسی، دانشگاه آل طه
 • مباحث اساسی در روان شناسی، سال تحصیلی ۹۶- ۹۷،مقطع کارشناسی، دانشگاه آل طه
 • اصول توانبخشی کودکان با نیازهای خاص، سال تحصیلی ۹۷ -۹۸ ،دانشگاه رفاه
 • روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، سال تحصیلی ۹۷ -۹۸ ،دانشگاه رفاه
 • روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، سال تحصیلی ۹۸ – ۹۹ دانشگاه رفاه
 • اصول توانبخشی کودکان با نیازهای خاص، سال تحصیلی ۹۸ – ۹۹ ،دانشگاه رفاه
 • ناتوانیهای یادگیری، سال تحصیلی ۹۸ – ۹۹ ،دانشگاه رفاه
 • روان شناسی و آموزش کودکان تیزهوش و خلاق، سال تحصیلی ۰۰ – ۹۹ ،دانشگاه تهران
 • اصول توانبخشی کودکان با نیازهای خاص، سال تحصیلی۰۰ – ۹۹ ،دانشگاه تهران
 • روان شناسی وآموزش کودکان با نیازهای خاص، سال تحصیلی ۰۰ – ۹۹ ،دانشگاه رفاه
 • اصول توانبخشی کودکان با نیازهای خاص، سال تحصیلی ۰۰ – ۹۹ ،دانشگاه رفاه

تالیفات:

 • هندرسون، دوناای و تامپسون، چارلز ال (۲۰۱۶) مشاوره کودکان. ترجمه پروین جعفری و معصومه قاسمی (۱۳۹۸) تهران: انتشارات ارسباران.
 • Perceived competence and school adjustment of hearing impaired children in mainstream primary school settings. Child: care, health and development journal, 2008; 34(6):789–794
 • The effectiveness of central auditory processing rehabilitation program on speech reception in noise and dichotic listening in dyslexic students. Auditory& Vestibular research, 2016
 • تلفیق، اصول، مزایا و روشها. تعلیم و تربیت استثنایی ، ۱۳۹۱ ، ۱۱۱،  ۸۶-۷۳
 • ادراک شنیداری دانش آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همکلاسان عادی. فصلنامه استثنایی کودکان توانمندسازی ، ۱۳۹۵، ۲۰، ۲۳-۱۹
 • اثربخشی برنامه جامع توانبخشی پردازش شنیداری مرکزی بر ادراک شنیداری دانش آموزان نارساخوان، ۱۳۹۷، ۷ (۱)، ۷۰-۵۹
 • اثربخشی برنامه جامع توانبخشی پردازش شنیداری مرکزی بر روانخوانی و درک خواندن در دانش آموزان نارساخوان (پذیرفته شده در مجله علمی پژوهشی توانمندسازی کودکان استثنایی)
 • نقش جهت گیری هدف پیشرفت و باورهای خودكارآمدی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، ارائه پوستر در ششمین همایش بین المللی روانپزشكی كودك و نوجوان دانشگاه علوم پزشكی تبریز ۱۳۹۲
 • مداخله زودهنگام در رشد گفتار وزبان کودکان با آسیب بینایی، ارائه پوستر در دوازدهمین همایش گفتاردرمانی ایران
 • مقایسه ی خطاهای آوایی کردی و فارسی در کودکان دوزبانه ی ۶ – ۸ ساله، ارائه پوستر در هفتمین همایش بین المللی روانپزشكی كودك و نوجوان
 • رویکردهای یادگیری، جهت گیری هدف پیشرفت و باورهای خودکارآمدی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی، ارائه پوستر در هفتمین همایش بین المللی روانپزشكی كودك و نوجوان

سخنرانی ها:

 • وضعیت سازگاری دانش آموزان کم شنوای تلفیقی در دبستانهای عادی شهر تهران ،دهمین کنگره سراسری شنوایی شناسی ایران
 • گفتار نشانه ای در مدارس تلفیقی ، سمینار كودك كم شنوا، تهران ،آبان ۱۳۹۰،دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي
 • رشد و تکامل بازی در نوزادان و کودکان مبتلا به کم شنوایی، تهران، مهر ۱۳۹۵ ،اولین سمپوزیوم بین المللی تازه های علم در مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا
 • معرفی برنامه جامع توانبخشی پردازش شنیداری مرکزی در کودکان نارساخوان، شانزدهمین کنگره بین المللی شنوایی شناسی، اردیبهشت ۱۳۹۶

پایان نامه ها:

 • پایان نامه ی دوره ی کارشناسی: کاربرد درمان عملکردی عضالت در گفتاردرمانی ، استاد راهنما دكتر علی محمدزاده، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد: بررسی درجه تطابق دانش آموزان کم شنوای تلفیقی و مقایسه آن با هم کلاسان عادی در مدارس ابتدایی شهر تهران سال ۱۳۸۴، استاد راهنما دكتر نیكتا حاتمی زاده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی؛ اساتید مشاور دكتر انوشیروان كاظم نژاد دانشگاه تربیت مدرس تهران؛ دکترابوالفضل سعیدی، پژوهشکده کودکان استثنایی
 • رساله ی دکتری: طراحی برنامه جامع توانبخشی پردازش شنیداری مرکزی و بررسی اثربخشی آن بر روانخوانی، درک خواندن و ادراک شنیداری در دانش آموزان نارساخوان، اساتید راهنما: دکترسعید حسن زاده ودکتر محسن شکوهی یکتا، دانشگاه تهران؛ اساتید مشاور: دکتر غلامعلی افروز، دانشگاه تهران؛ دکتر ولی اله فرزاد، دانشگاه خوارزمی؛ دکتر علی اکبر طاهایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
   • برنده جایزه علمی دکتر کاردان، دیماه ۱۳۹۵،برای رساله دکتری برتر در روان شناسی و علوم تربیتی

دوره های آموزشی :

 • مداخلات زودهنگام در درمان اختلالات بلع و تغذیه کودکان – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • مداخله های اولیه درمانی دراتیسم و اختلالات اکتسابی زبان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 • شناخت درمانی کودکان – انجمن علمی روان شناسی ایران
 • درمان شناختی رفتاری اضطراب در کودکان – انجمن علمی روان شناسی ایران
 • درمان شناختی رفتاری وسواس کودکان – انجمن علمی روان شناسی ایران
 • تشخیص، ارزیابی و درمان روان شناختی اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه – موسسه روان شناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان
 • طرحواره درمانی در کودکان و نوجوانان، کریستف لوز از دانشگاه دوسلدورف
 • فرزندپروری آدلری با تاکید بر انضباط مثبت، دانشگاه علامه طباطبایی
 • تفسیر نقاشی کودکان،دانشگاه علامه طباطبایی
 • ارزیابی و تشخیص اختلال پردازش شنیداری مرکزی،دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دکتر معصومه قاسمی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *