جلسه ارزیابی

حتما برایتان پیش آمده که گاهی می دانید نیاز به کمک برای بهتر شدن حالتان دارید، اما با توجه به وسعت و تنوع خدمات روانشناسی و متخصصان این حوزه نمی دانید کدام افراد یا رویکردها مناسب شما خواهند بود. عدم شناخت دقیق مشکل اغلب به سردرگمی مراجعان در سیستم سلامت روان و اتلاف وقت و هزینه های بسیار می انجامد و چه بسا آنها را سرخوده و ناکام از پیگیری کمک می کند. بدین منظور کارشناسان ارزیابی فراتاک آمادگی دارند تا شما را در انتخاب مناسب ترین مسیر برای رسیدن حال بهتر همراهی کنند.با رزرو یک جلسه ی ارزیابی می توانید نقشه ی بهتری برای تغییر و دستیابی به حال خوب در دست داشته باشید.
کارشناسان ارزیابی فراتاک نیز درمانگران کارآزموده ای هستند و ممکن است در پایان جلسه ی ارزیابی، خود آنها را برای ادامه ی مسیر مشاوره یا رواندرمانی انتخاب کنید. سعی ما ارائه ی بهترین خدمات با توجه به نیاز و توانمندی شماست.

متخصصین و مشاوران حوزه ارزیابی