اعتیاد و وابستگی

اعتیاد یا هر نوع وابستگی ناسالم (به ماده، شیء، شخص، رفتار و …) به دلیل پیامدهایی که برای جسم و روان به همراه دارد، یکی از دغدغه ی فردی، خانوادگی و اجتماعی محسوب می شود.
روش های پیشگیرانه بسیاری در این زمینه وجود دارد که می تواند هدایتگر افراد، والدین و خانواده ها باشند. همچنین فعالان و متخصصان زیادی هستند که به کسانی که خود یا نزدیکانشان درگیر این مشکلات هستند، روش های درمانی و یا پیشگیری ثانویه و ثالث (به منظور پیگیری از وخیم تر شدن شرایط) ارائه می دهند.
فراتاک از آنجایی که رویکرد روانشناسانه و انسان مدارانه به همه ی موضوعات و مشکلات زندگی افراد دارد، با کمک متخصصان حوزه های مختلف اعتیاد و وابستگی سعی در به حداقل رساندن سختی های این مسیر برای آنهایی دارد که به نوعی درگیر این مقوله هستند.

آخرین مقالات حوزه اعتیاد و وابستگی