زوج درمانی

یکی از مراجعات شایع به روانشناسان در خصوص مشکلات مربوط به ازدواج و روابط عاشقی است. زوج درمانی راهی است برای حل کردن مشکلات و کشمکش های زوج هایی که خود به تنهایی قادر به حل مشکلاتشان نیستند؛ هدف در زوج درمانی کمک به درک بهتر یکدیگر و حل تعارض های ارتباطی است. زوج‌درمانگر کمک می‌کند تا دو نفر که در یک رابطه‌ی عاشقانه هستند، دید درستی نسبت به رابطه‌ی خود پیدا کنند، تعارضات خود را حل کنند و رضایت خود از رابطه را با استفاده از انواع مداخله های درمانی بهبود بخشند.
خدمات زوج درمانی در مجموعه فراتاک به تمامی افرادی که در یک رابطه زوجی به مشکل برخورده اند ارائه می گردد. بدیهی است حل کردن صحیح تعارضات ارتباطی پیش از ازدواج از بسیاری مشکلات بعدی در زندگی زناشویی و خانوادگی و به ویژه فرزندان جلوگیری خواهد کرد.

آخرین مقالات حوزه زوج درمانی

آموزشی

رابطه با فرد خودشیفته

ماندن در رابطه با فرد خودشیفته، مانند بازی با آتش خطرناک است. اگر عاشق شده اید، می دانید چقدر احساسی که دارید، خوب است. احساسی

مطالعه مقاله »