مسائل ارتباطی

 “انسان ها از رابطه بوجود می آیند، در رابطه رشد می کنند، در رابطه آسیب می بینند، و در رابطه ترمیم می شوند. همه چیز به رابطه ها مربوط است”   اروين یالوم

رابطه مهمترین بخش زندگی انسانها را دربرمی گیرد و مهارت برقراری ارتباط، آسیب ندیدن از روابط، آسیب نزدن به دیگران و ترمیم آسیب های ارتباطی شاید هسته ی اصلی اغلب مشکلات روان شناختی و نیاز افراد به مشاوره باشد.

به طور خاص در زوج درمانی، تمرکز بر آموزش و اصلاح مهارتهای ارتباطی گذارده می شود که به واسطه آنها افراد میتوانند درگیر تعاملهای بین فردی و فرایند ارتباط شوند. فرایندی که افراد طی آن، اطلاعات، افکار و احساسات خود را از طریق مبادله کلامی و غیرکلامی با یکدیگر در میان می گذارند. عدم برخورداری از مهارتهای  ارتباطی و حل مسئله علاوه بر اینکه سلامت اجتماعی افراد را با خطر مواجه میکند، میتواند سلامت روان آنها را نيز به خطر بيندازد.

متخصصین و مشاوران حوزه مسائل ارتباطی