روان‌درمانی فردی

مشاوره يا روان درمانی فردی فرایندی است که مراجع با یک درمانگر متخصص و آموزش دیده در محیطی امن و حرفه ای کار می‌کنند تا احساسات، عقاید و رفتارشان را کشف و یا اصلاح کنند. کار کردن بر روی خاطرات برجسته و چالش برانگیز کمک می‌کند جنبه های مختلفی از زندگی افراد که نیازمند تغییر هستند، شناسایی شود و افراد به درک بهتری از خود و دیگران برسند، اهداف شخصی تنظیم کنند و به سمت تغییرات دلخواه خود حرکت کنند. روان درمانی لزوما به درمان اختلالات و مشكلات روانشناختی  نمی پردازد و طيف وسيعي از چالش ها را طی رويكردهای مختلف دربرمی گيرد. برخی رويكردهای مهم روان درمانی عبارتند از: روانكاوی، رویکرد شناختی رفتاری، رویکرد پذیرش و تعهد، واقعیت درمانی، طرحواره درمانی، درمان های وجودی (اگزیستانسیالیسم و معنادرمانی). مراجعان با اين شيوه معمولا به دنبال كشف مسير بهتر زندگي كردن و شاد زيستن در شرايط اينجا و اكنون هستند.

متخصصین و مشاوران حوزه روان‌درمانی فردی

آخرین مقالات حوزه روان‌درمانی فردی

آموزشی

نگرانی یا اضطراب؟

ده تفاوت عمده بین نگرانی و اضطراب افراد اغلب از اصطلاحات نگرانی و اضطراب استفاده می کنند، اما اینها حالت های روانشناختی بسیار متفاوت دارند.

مطالعه مقاله »