مشاوره روان‌پزشکی

گاهی نیاز است که در فرایند کمک به مراجع و رسیدن به نتیجه ی بهتر، ترکیبی از روان درمانی و دارودرمانی بکار گرفته شود. روانپزشک که رویکرد فیزیولوژیکی و جسمی به مشکلات روانشناختی دارد، در این موارد فرد را به کمک دارو در مسیر درست درمان هدایت می کند. مشاوره روانپزشکی  معمولا شامل روان درمانی نمی گردد و در این موارد متخصصان به صورت تیمی و با همکاری یکدیگر کار می کنند. به دلیل آنکه کار روانپزشک، اغلب تشخیص، کنترل و درمان بیماری به کمک دارو است، عمدتاً جلسات درمان کوتاه تر از جلسات روان درمانی و فاصله ی بین جلسات هم ممکن است طولانی تر (معمولاً هر یک ماه یا دو ماه یک بار) باشد.

متخصصین و مشاوران حوزه مشاوره روان‌پزشکی

آخرین مقالات حوزه مشاوره روان‌پزشکی

آموزشی

درمان آنلاین، آری یا نه

اثربخشی روان درمانی آنلاین همواره یکی از دغدغه های مراجعان بوده است. اما خوشبختانه مطالعات نشان داده اند که کارآمدی کلی درمان های آنلاین  به

مطالعه مقاله »