نوجوان

نوجوانی دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی ست و انتقال از یک دوره ی تحول به دوره ی دیگر معمولا با فشار، تعارض و مشکلاتی همراه است. وجود تغییرات در دوره نوجوانی، مستلزم سازش یافتگی های جدیدی است که در آن فرد با تزلزل و نا امنی بسیاری رو به رو می گردد. در سال ۲۰۱۴ سازمان جهانی بهداشت WHO با انتشار گزارشی با عنوان (شانس دوم برای دهه‌ی دوم زندگی) براهمیت بازبینی رویکردهای تربیتی و آموزشی در این دوره حساس زندگی افراد تاکید نمود و اظهار داشت که یک میلیارد نوجوان، آینده ساز چند سال جهان خواهند بود و سلامت آن‌ها، سلامتی کل دنیا است.
در دوره نوجوانی، خودشناسی و درک ظرفیت های فردی اهمیت بسیار دارد چرا که مبنای تصمیم گیری های آتی در زندگی است. این مرحله از زندگی با تغییرات ذهنی و جسمی فراوان ، بلوغ جنسی، بلوغ روانی و فکری، بلوغ اجتماعی و هیجانی همراه است که نوعاً چالش هایی نظیر مشکلات تحصیلی، مسائل هویتی و جنسیتی، مسائل ارتباطی و عاطفی، کمبود عزت نفس و… را برای نوجوانان و خانواده های آنها در پی خواهد داشت.
مجموعه فراتاک به عنوان یک مرکز تخصصی «دوست با نوجوانان» قدم به دنیای پر چالش نوجوانی گذارده و با کادری مجرب در این زمینه به ارائه خدمات گوناگون از جمله آموزش های فردی و گروهی، مشاوره و روان درمانی تحلیلی، گروه های رویارویی، خودشناسی و درمانی و دوره های مختلف برای نوجوانان و والدین می پردازد.

متخصصین و مشاوران حوزه نوجوان

آخرین مقالات حوزه نوجوان