تاریخچه اقدامات پیشگیری از مواد مخدر در محیط های کاری در جهان

تاریخجه

تاریخچه اقدامات پیشگیری از مواد مخدر در محیط های کاری در جهان تاریخچه ای طولانی از کوششهای صنایع برای پیشگیری ازمشکل سوءمصرف مواد مخدر و الکل در میان کارکنان وجود دارد. مدتهاست صنایع مختلف به این موضوع توجه نشان داده اند. سیاستهای اصلی پیشگیری از سوء مصرف مواد در محیطهای کاری ابتدا بر مشکلات الکلیسم […]