humanistic psychology

از نظر راجرز بنیانگذار درمان انسان گرایانه، انسان ها قابل اعتماد، با درایت، قادر به خودشناسی و خودگردانی، قادر به ایجاد کردن تغییرات سازنده و قادر به هدایت کردن زندگی ثمربخش و کارآمد هستند. این رویکرد بر کمال و منحصر به فرد بودن افراد تأکید دارد. رفتار انسان‌ها را با احساسات درونی هر شخص و تصورش از خودش مرتبط می‌داند. رویکرد انسان‌گرایی بر این باور است که راه تغییر، درک نگاه ویژة هر فرد و توجه غیر مشروط به اوست. از این طریق فرد می‌تواند به نهایت پتانسیل ممکن و خودشکوفایی برسد. این رویکرد بر فرد، نه بر مشکلاتی که فرد مطرح می کند، تمرکز می کند و هدف اصلی درمان تأمین کردن جوی است که به مراجع کمک کند تا فرد کاملی شود و درمانگر با پذیرا و همدل بودن، تسهیل گر این تغییر می شود. نقطه ضعف این درمان، رهنمودی بودن آن است، هرچند ترجیح برخی مراجعان، درمان های رهنمودی است.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop

    فراتاک برای تسهیل ارائه خدمات برای هموطنان عزیز داخل ایران امکان پرداخت ریالی ایجاد کرده است. برای استفاده از خدمات لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.