گرایش و هویت جنسی LGBTQ+

LGBTQIA2

ال‌جی‌بی‌تی (LGBT)اصطلاحی است برای اشاره به افرادی که گرایش جنسی و رفتار جنسی به غیر از دگرجنس‌گرایی دارند؛ شامل همجنس‌گرایی زنانه (Lesbian)،همجنس‌گرایی مردانه (Gay)، دوجنس‌گرایی (Bisexual)، تراجنسیتی (Transgender) استفاده می‌شود. با این حال جامعهٔ ال‌جی‌بی‌تی به این گرایش‌ها محدود نیست و دامنهٔ وسیع‌تری از گرایش‌ها اعم از کوئیر(Queer)، بیناجنسی (intersexual) ،و بی‌جنس‌گرایی (asexual) را هم پوشش می‌دهد و سرواژه ی LGBTQIA را می سازند. این افراد در عین حال که اغلب با مشکلات اجتماعی، روانی و تعارضات متعدد روبرو هستند، ممکن است به دلایل گوناگون به راحتی به خدمات مورد نیازشان دسترسی نداشته باشند. فراتاک ضمن درنظر گرفتن جنبه های آکادمیک و حرفه ای این حوزه، حقوق کلیه ی افرادی که خود را در هر یک از گروه های فوق دسته بندی می کنند، محترم شمرده و مقوله ی مشاوره و روان درمانی تخصصی برای آنان درنظر گرفته است

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop

    فراتاک برای تسهیل ارائه خدمات برای هموطنان عزیز داخل ایران امکان پرداخت ریالی ایجاد کرده است. برای استفاده از خدمات لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.