کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی

از آنجايي كه نياز به علم روانشناسی در كليه ابعاد زندگی احساس مي گردد، هر فرد در مراحل مختلف و رويارويی با چالش های گوناگون نيازمند كسب دانش و آگاهی بهينه می باشد. اما چالش اخير علم روانشناسی اين است كه متاسفانه عليرغم اينكه اشتياق جامعه و گروه های مختلف براي يادگيری اصول روانشناسی و بكارگيری آنها در زندگی روز به روز در حال افزايش است، به همان ميزان با پيدايش روانشناسان زرد و به اصطلاح بازاری روبرو هستيم كه بي توجه به پيامد تأثيرشان روی جامعه درحال گسترش هستند. افتخار تيم فراتاك آن است كه با بهره گيری از دانش و تجربه ی  اساتيد و متخصصان برجسته، گامی در جهت ارتقای آگاهی عمومی و تخصصی جامعه برداشته و در اين راستا اقدام به برگزاری كلاس، دوره و كارگاه های معتبر به صورت آنلاين برای عموم نموده تا پاسخگوی نيازهای آموزشی مخاطبان باشد.

جدیدترین کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی

کارگاه سفر در رضایت

روزها و ساعات برگزاری کارگاه: یکشنبه ها      ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰ (به وقت تهران)

تعداد جلسات کارگاه: ۱۰ جلسه

نحوه برگزاری کارگاه: آنلاین

لطفا در صورت تمایل٬ پیش ثبت نام کرده و در صورت به حد نصاب رسیدن کلاس برای ثبت نام قطعی به شما ایمیل فرستاده میشود.

اطلاعات بیشتر در مورد گروه »

کارگاه سفر در رضایت

روزها و ساعات برگزاری کارگاه: یکشنبه ها      ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰ (به وقت تهران)

تعداد جلسات کارگاه: ۱۰ جلسه

نحوه برگزاری کارگاه: آنلاین

لطفا در صورت تمایل٬ پیش ثبت نام کرده و در صورت به حد نصاب رسیدن کلاس برای ثبت نام قطعی به شما ایمیل فرستاده میشود.

اطلاعات بیشتر در مورد گروه »