مشاوره سالمندی

سالمندی بعنوان آخرین دوره ی زندگی انسان، پیوسته مورد توجه متخصصان علوم مختلف قرار داشته است. چرا که اگر فرد تمامیت و فردیت یافتگی مناسبی را تجربه نکرده باشد، با بحران های روانی متعدد روبرو خواهد شد.
این دوره از زندگانی که معمولاً با بالا رفتن سن براي افراد مطرح ميشود، در بسياري موارد مسائلی چون ضعف جسمانی، تنهایی، ازکار افتادگی، بیماري و احتمالاً بی سرپرستی و فقر را به همراه دارد. بروز این چنین مسایل براي سالمندان بسته به این که فرد سالمند در کجا و با چه فرهنگی زندگی مي کند، از نظر کیفی با تفاوت هایی همراه بوده و همچنين نوع پاسخ گویی به این مسایل و نوع راه حلهای های ارایه شده هم به امکانات موجود در محیط وابسته می شود. وقتی سالمندی با پدیده ی مهاجرت هم همراه شده باشد، دشواری های بسیاری را به فرد و اطرافیانش وارد می سازد. هم افراد سالمند و هم نزدیکان و مراقبین آنها نیازمند دریافت خدمات تخصصی مشاوره و رواندرمانی هستند تا این دوران را به خوبی پشت سر گذاشته و زندگی آرام و شادی را تجربه نمایند و علاوه بر آن از حسرت و اندوه و نگرانی ها نیز پیشگیری شود.
پیچید‌گی زندگی امروز سبب شده تا بسياري از سالمندان، حضور در فضاهای اجتماعی را مشکل و یا حتی غیر ممکن ببینند و بیشتر خود را در فضای خانه محدود و محصور نموده و بعضاً یک نوع سالمندی بیمارگونه را تجربه کنند. روند پیر شدن جوامع و نبود امکانات کافی برای سالمندان طی دوران پیش رو، نیاز به کار در حوزه ی سالمندی را بیش از پیش با اهمیت می نمایاند که یکی از اهداف مهم فراتاک را شامل می شود.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop

    فراتاک برای تسهیل ارائه خدمات برای هموطنان عزیز داخل ایران امکان پرداخت ریالی ایجاد کرده است. برای استفاده از خدمات لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.