family therapy 1 1

یک رویکرد روان شناسی شناخته شده ای است که در درجه اول، سیستم خانواده را به عنوان یک واحد اجتماعی در نظر می گیرد- برخلاف سایر رویکردهای روان درمانی مانند روان پویایی یا رفتار درمانی شناختی، که بر خود فرد تمرکز دارند. خانواده درمانی به مشکلاتی که افراد در چارچوب روابط شان با افراد نزدیک زندگی خود و شبکه های اجتماعی دارند، می پردازد. این تراپی می تواند شامل تمام اعضای خانواده باشد یا تنها افرادی را شامل شود که مایل به مشارکت در خانواده درمانی باشند.

برخی از اهداف مشترک خانواده درمانی ممکن است شامل بهبود عملکرد خانواده در سطوح مختلف، تقویت درک متقابل و حمایت عاطفی در بین اعضای خانواده، توسعه مهارت های مقابله ای و استراتژی ‌های حل مسئله در وضعیت ‌ها و موقعیت های مختلف زندگی باشد.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop

    فراتاک برای تسهیل ارائه خدمات برای هموطنان عزیز داخل ایران امکان پرداخت ریالی ایجاد کرده است. برای استفاده از خدمات لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.