DBT

 

ترکیب فنون رفتاردرمانی و تحلیلی است که بر اهمیت رابطه روان درمانی، تأیید مراجع، اهمیت سبب شناسی محیطی که مراجع در کودکی تجربه کرده است، و رویارویی با مقاومت تأکید دارد. رفتاردرمانی دیالکتیکی فنون رفتاری ازجمله مواجه سازی را اجرا می کند که مراجع در آن یاد می گیرد هیجان های دردناک را تحمل کند و نه تنها آنها را با مفاهیم تحلیلی بلکه با آموزش های روانشناختی و معنوی شرقی (عمدتا روش ذن) ادغام میکند. 

رفتاردرمانی دیالکتیکی با استفاده از مهارت های چهارگانه افزایش ذهن آگاهی، قدرت تحمل پریشانی، مهارت برقراری ارتباط موثر و تنظیم هیجانی سعی در افزایش کیفیت زندگی مراجعان داشته و با استفاده از این مهارتها مراجعان را به اهداف درمانی می رساند.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop

    فراتاک برای تسهیل ارائه خدمات برای هموطنان عزیز داخل ایران امکان پرداخت ریالی ایجاد کرده است. برای استفاده از خدمات لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.