درمان عقلانی هیجانی نوعی شناخت درمانی است که ابتدا توسط آلبرت الیس مورد استفاده قرار گرفت و بر حل مشکلات عاطفی و رفتاری تمرکز دارد. هدف درمان این است که باورهای غیرمعقول را به کمک شیوه‌‌های منطقی‌تر تغییر دهیم. این روش فرد را تشویق می‌کند تا اعتقادات عمومی و غیرمعقول خود را شناسایی کند (مثلا من باید کامل باشم) و پس از آن فرد را متقاعد می‌کند که این باورهای غلط را از طریق آزمایش واقعیت به چالش بکشد. رفتاردرمانی عقلانی هیجانی بسیار رهنمودی، قانع کننده و مواجهه ای است. درمانگر از طریق مجادلة عقلانی سعی می کند درمانجویان را متقاعد کند برخی از عقاید آنها نامعقول و بی ثمر هستند. درواقع درمانگر بیشتر در نقش معلم ظاهر می شود و رابطه صمیمانه با مراجع را ضروری نمی داند.