mindfullness

 

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نوعی روان‌درمانی است که شامل ترکیبی از شناخت درمانی و مراقبة ذهن آگاهی است که به‌نوعی به معنای پرورش یک نگرشِ زندگی در لحظه‌ی اکنون و بدون قضاوت است. مایندفولنس یعنی توجه هدفمند (عمدی)در زمان حال با ویژگی هایی همچون احساس همدردی، کنجکاوی و پذیرش؛ فراهم آوردن امکان ارتباط بیشتر با زندگی درونی و بیرونی؛ مؤثر در پرورش بینش و درک بیشتر و مناسبتر؛ درک اثر متقابل ذهن و بدن و بسیج کردن منابع.

هدف این روش بر هم زدن فرایندهای خودکار شناختی و آموزش به مراجعان برای کمتر واکنش نشان دادن به محرک‌های وارد شده به فکر است، همچنین این هدف نیز دنبال می‌شود که مراجع پذیرش و مشاهده بدون قضاوت آن محرک‌ها را بیاموزد. این تمرین ذهن آگاهی مراجعان را یاری می‌کند تا به فرایندهای شناختی به هنگام وقوع توجه کنند و واکنش خود را بیشتر به صورت تعمق دربیاورند.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop

    فراتاک برای تسهیل ارائه خدمات برای هموطنان عزیز داخل ایران امکان پرداخت ریالی ایجاد کرده است. برای استفاده از خدمات لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.