طرحواره درمانی   

Schema Therapy

طرحواره درمانی در واقع حالت پیشرفته‌تر درمان شناختی – رفتاری است. درمان شناختی – رفتاری در سطح عمل کرده و به رفع مشکلات کنونی فرد بسنده می‌کند، اما طرحواره درمانی عمیق‌تر شده و تا حدی به ریشه‌یابی مشکل و تغییرات شخصیتی نیز می‌پردازد. به عبارت بهتر، مهم‌ترین تفاوت در عمق پرداختن به مشکلات و تعداد جلسات است. طرحواره‌درمانی به تصحیح رفتار و شناخت سطحی بسنده نکرده و به گذشته نیز می‌پردازد. همچنین، تعداد جلسات در این درمان بیشتر است. این درمان معتقد است که طرحواره‌ها در دوران کودکی شکل گرفته و روی نوع نگاه ما در طول زندگی تأثیر می‌گذارند. این تأثیرگذاری معمولا باعث محدود شدن انتخاب‌ها و آسیب می‌شود. علاوه بر آن، طرحواره درمانی به حل و فصل عمیق‌تر مشکل پرداخته و اغلب منجر به تغییرات شخصیتی و بهبود روابط می‌گردد. به عبارت بهتر، اگر درمان شناختی- رفتاری را متمرکز بر مشکل بدانیم، طرحواره درمانی توأمان به مشکل و شخصیت می‌پردازد.

0
    لیست انتخاب‌های شما

    فراتاک برای تسهیل ارائه خدمات برای هموطنان عزیز داخل ایران امکان پرداخت ریالی ایجاد کرده است. برای استفاده از خدمات لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.