در روان‌شناسی، استفاده از روش‌های هنری برای درمان اختلالات روانی و بهبود سلامت روانی، «هنر درمانی» نام دارد. هنر درمانگر میتواند از روش‌های متنوع و متعدد هنری از جمله نقاشی، طراحی، مجسمه‌سازی و کولاژ (تصوير تکّه‌کاری) در مورد بيماران، از کودک تا سالمند، استفاده کند. کسانی که دچار آسيب‌های هيجانی، خشونت جسمی، بهره‌کشی خانگی، اضطراب، افسردگی و ساير مشکلات روانی شده باشند میتوانند از خودبيانگری خلاقانه سود ببرند.

با راهنمایی یک هنر درمان‌گر، مراجعین می‌توانند پیام‌های غیر کلامی، سمبل‌ها، و استعاره‌هایی که در آثار هنری‌‌شان وجود دارد، رمز‌گشایی کرده و مفهوم آنها را پیدا کنند؛ این کار باعث می‌شود شناخت بهتری نسبت به احسایات و رفتارشان پیدا کنند و به سراغ حل مسائل عمیق‌تر درونی خود بروند.

از هنردرمانی مي‌توان براي درمان محدوده وسيعي از اختلالات ذهني و درماندگي‌هاي رواني استفاده کرد. در بسياري موارد، ممکن است همراه با ساير روش‌هاي روان‌درماني مانند گروه درماني يا درمان‌شناختي- رفتاري به کار گرفته شود.