تاریخچه اقدامات پیشگیری از مواد مخدر در محیط های کاری در جهان

تاریخجه

تاریخچه اقدامات پیشگیری از مواد مخدر در محیط های کاری در جهان تاریخچه ای طولانی از کوششهای صنایع برای پیشگیری ازمشکل سوءمصرف مواد مخدر و الکل در میان کارکنان وجود دارد. مدتهاست صنایع مختلف به این موضوع توجه نشان داده اند. سیاستهای اصلی پیشگیری از سوء مصرف مواد در محیطهای کاری ابتدا بر مشکلات الکلیسم […]

ضرورت پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

مواد مخدر

ضرورت پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر یکی از موانع عمده تحقق هدف های یک سازمان، وجود مشکلات مختلف در زمینه سلامت روان کارکنان است. سوء مصرف مواد مخدر سبب عدم آسایش روانشناختی در میان کارکنان شود. مواد مخدر همچنین می تواند اثرات ناخوشایندی بر عملکرد سازمان گذارده و یا شرایطی را بوجود آورد که […]

محیط های کاری و آسیب اعتیاد

اعتباد

 کار و اعتیاد: از آنجایی که اعتیاد تاثیر به سزایی در محیط های کاری دارد، در اینجا می خواهیم به آن بپردازیم. امروزه کار، یکی از عناصر هویت افراد است. نظریه های مختلف روانشناسی کار کردن را یکی از اصول اساسی زندگی آدمی میدانند. نداشتن شغل میتواند موجب فنای فرد شود. همانگونه که وجود آن […]