شرایط و مقررات

شرایط و مقررات

 

در زیر شرایط و ضوابط (“توافق نامه”) حاکم بر دسترسی و استفاده کاربر از بستر آنلاین ما که از طریق آن می توان مشاوره ارائه داد (“پلت فرم”) را ملاحظه می‌کنید. بستر های نرم افزاری ممکن است از طریق چندین وب سایت یا برنامه اعم از متعلق به ما و یا تحت کنترل ما یا توسط اشخاص ثالث ، از جمله (بدون محدودیت )، وب سایت faratalk.com و برنامه های مرتبط با آن ارائه یا قابل دسترسی باشد.

با دسترسی یا استفاده از پلت فرم ، شما در حال وارد شدن به این توافق نامه هستید. قبل از شروع استفاده از بسترهای نرم افزاری ، باید این توافق نامه را با دقت بخوانید. اگر موافقت نمی کنید به هیچ یک از اصطلاحات این توافق نامه ملزم شوید ، نباید به پلت فرم دسترسی داشته باشید.

وقتی از اصطلاح “ما” یا موارد مشابه در این توافق نامه استفاده می شود ، این اصطلاحات به هر شرکتی متعلق به پلتفرم اشاره دارد.

خدمات مشاور و مشاوران

از بسترهای نرم افزاری ممکن است برای ارتباط شما با یک مشاور استفاده شود که از طریق پلتفرم (“خدمات مشاور”) به شما خدمات ارائه می دهد.

ما به هر مشاور ارائه دهنده خدمات مشاوره در بستر های نرم افزاری نیاز داریم که یک روانشناس مجاز (PhD / PsyD) معتبر ، آموزش دیده و باتجربه ، درمانگر ازدواج و خانواده مجاز (LMFT) ، مددکار اجتماعی بالینی مجاز (LCSW) ، مشاور حرفه ای مجاز (LPC) باشند ، یا گواهینامه های حرفه ای شناخته شده قابل اجرا بر اساس ایالت و / یا صلاحیت آنها داشته باشند. مشاوران باید دارای مدرک دانشگاهی مرتبط در زمینه خود باشند ، حداقل 3 سال تجربه ، حداقل 1000 ساعت تجربه عملی ، و پس از اتمام موفقیت آمیز آموزش ، امتحانات ، آموزش های لازم ، باید توسط هیئت حرفه ای مربوطه خود واجد شرایط و گواهی شوند و الزامات مربوطه را هر زمان که قابل اجرا است به کار بندند.

مشاوران ارائه دهندگان مستقلی هستند که نه کارمندان و نه نمایندگان ما هستند. نقش بستر های نرم افزاری محدود به امکان دادن به خدمات مشاوره است در حالی که خدمات مشاوره خود به عهده مشاور است که آنها را ارائه می دهد. اگر فکر می کنید خدمات مشاوره ارائه شده توسط مشاور متناسب با نیازها یا انتظارات شما نیست ، میتوانید به مشاور دیگری که از طریق این بستر خدمات ارائه می دهد مراجعه کنید.

گرچه امیدواریم خدمات مشاوره برای شما مفید باشد ، شما درک می کنید ، موافقت می کنید و تأیید می کنید که ممکن است راه حل مناسبی برای نیازهای همه نباشد و ممکن است برای هر شرایط خاصی مناسب نباشد و یا جایگزینی کامل برای یک معاینه حضوری و / یا مراقبت در شرایط خاص نباشد.

اگر درمورد خودکشی فکر می کنید یا اگر فکر می کنید برای خودتان یا دیگران خطرساز هستید ، یا اگر احساس می کنید ممکن است شخص دیگری در معرض خطر باشد یا اگر اضطرار پزشکی دارید ، فورا با خدمات اورژانسی محل سکونت خود تماس بگیرید و مساعدت شخصی درخواست کنید. پلاتفرم برای استفاده در هیچ یک از موارد اورژانسی طراحی نشده است و مشاورین نمی توانند مساعدت مورد نیاز در این گونه موارد ارائه دهند.

این پلت فرم برای تهیه تشخیص بالینی درخواستی برای ارزیابی شخصی در نظر گرفته نشده است و در صورت نیاز به سند رسمی یا تأییدیه ای برای اهداف اینچنینی ، به هیچ وجه ، نباید از آن استفاده کنید . همچنین در رابطه با اینکه داروها یا درمان های دارویی می توانند برای شما مناسب باشند ، هیچ اطلاعاتی نیز در نظر گرفته نشده است و در صورت ارائه از طریق پلت فرم ، باید هرگونه مشاوره را نادیده بگیرید.

به علت استفاده از این پلتفرم ، در مراجعه به پزشک خود و یا مشاوره حرفه ای دیگر توصیه شده از طریق پزشک ، تاخیر یا از آن اجتناب نکنید.

حریم خصوصی و امنیت

محافظت از هرگونه اطلاعاتی که از طریق بسترهای نرم افزاری ارائه می دهید برای ما بسیار مهم است. اطلاعات مربوط به اقدامات امنیتی و حریم خصوصی ما را می توانید در قسمت سیاست حفظ حریم خصوصی ما پیدا کنید.

با موافقت با این توافق نامه و / یا با استفاده از پلتفرم ، شما همچنین با شرایط سیاست حریم خصوصی موافقت می کنید. سیاست حفظ اسناد و مدارک شامل یک بخش از این توافق نامه است. همان قوانینی که در مورد تغییرات و تجدیدنظرهای این توافقنامه اعمال می شود ، همچنین در مورد تغییرات و تجدیدنظر در سیاست حفظ حریم خصوصی نیزاعمال می شود.

محتوای شخص ثالث

این پلتفرم ممکن است شامل محتوا ، محصولات یا خدماتی باشد که توسط اشخاص ثالث ارائه شده است (“محتوای شخص ثالث”) ، مانند پیوندهایی به محتوای شخص ثالث (از جمله پیوند به سایر وب سایت ها) ، یا محتوای تبلیغاتی مربوط به شخص ثالث .ما هیچ مسئولیتی در قبال محتوای شخص ثالث نداریم ، از جمله (اما محدود نمی شود به) محصولات مرتبط ، روش ها ، شرایط یا خط مشی های مرتبط ، و در قبال خسارت یا خسارات ناشی از محتوای شخص ثالث مسئولیتی نخواهیم داشت.

سلب مسئولیت از ضمانت و محدودیت مسئولیت

بدین وسیله ما را را از هرگونه ادعا مبرا می کنید و موافقت می کنید اقدام و ادعاهایی ناشی از هرگونه خدمات مشاوره ای یا پلت فرم ، شامل (و نه محدود به) فعالیت و / یا خدمات مربوط به هر مشاور یا / و سایر مطالب یا اطلاعاتی که از طریق پلت فرم قابل دسترسی است، نخواهید داشت.

شما می فهمید ، موافقت می کنید و می دانید که پلت فرم بدون هیچ گونه تصریح واضح یا ضمنی از هر نوع ،”همینگونه” ارائه شده است. شما با ریسک خود از پلتفرم استفاده میکنید. ما به حداکثر میزان قانون ، صراحتاً کلیه مسئولیت های ازهر نوع ، بیان یا اشاره شده را رد می کنیم.

شما می فهمید ، موافقت می کنید و می پذیرید که ما نمی توانیم در قبال شما و یا شخص ثالثی در قبال آسیب های غیر مستقیم ، غیرمترقبه ، احتمالی و ویژه ، مجازات شده یا مسئولیت پذیر باشیم.

شما می فهمید ، موافقت می کنید و می دانید که مسئولیت کل ما در قبال خسارات ناشی از این توافق نامه و هرگونه استفاده از پلاتفرم از کل مبلغی که شما به پلتفرم پرداخت کرده اید ، بیشتر نخواهد بود.(حداکثر ۳ ماه پیش از تاریخ دادرسی)

اگر قانون اعمال محدودیت مسئولیت را که در بالا ذکر شده مجاز نگذارد ، محدودیت صرفاً در حد لازم برای انطباق با قانون قابل اجرا اصلاح شده تلقی می شود.

این بخش (محدودیت مسئولیت) باید تا زمان خاتمه یا انقضا این قرارداد باقی بماند.

حساب ، نمایندگی ها ، رفتارها و تعهدات شما

بدین وسیله شما تأیید می کنید که از نظر قانونی قادر به رضایت برای دریافت خدمات هستید ، یا رضایت والدین یا سرپرست را دارید و از نظر قانونی قادر به عقد قرارداد هستید. بدینوسیله شما تأیید و موافقت می کنید که کلیه اطلاعاتی که از طریق بسترهای نرم افزاری یا از طریق آن ارائه داده اید و اطلاعاتی که در آینده یا از طریق بسترهای نرم افزاری در آینده ارائه خواهید کرد ، دقیق ، واقعی ، به روز و کامل است. علاوه بر این ، شما موافقت می کنید که در طول مدت این توافق نامه اطمینان حاصل کنید که این اطلاعات را حفظ و به روزرسانی کنید ، تا دقیق ، فعلی و کامل ادامه باشد.

شما موافقت و تأیید می کنید که مسئولیت حفظ محرمانه بودن رمز عبور خود و سایر اطلاعات امنیتی مربوط به حساب خود را بر عهده دارید (در مجموع “دسترسی به حساب”). ما به شما توصیه می کنیم که رمز ورود خود را مرتباً تغییر دهید و در حفاظت از رمز عبور خود کوشا باشید.

شما موافقت و تأیید می کنید که ما مسئولیتی در قبال خسارت یا خساراتی که در نتیجه استفاده شخص دیگری از حساب شما ایجاد شده است ، خواه با رضایت و یا بدون رضایت شما و یا اطلاع شما، نداریم.

شما موافقت و تأیید می کنید که درمورد کلیه فعالیتهای انجام شده با استفاده از دسترسی به حساب خود کاملاً مسئول هستید. شما همچنین تأیید و موافقت می کنید که ما شما را مسئول هرگونه خسارت یا خسارات وارده در نتیجه استفاده از دسترسی به حساب خود توسط هر شخصی ،خواه از طرف شما مجاز یا غیر مجاز باشد ، نداشته و جبران هرگونه خسارت مربوطه به عهده شما خواهد بود.

شما موافقت می کنید و متعهد می شوید که به هر دلیلی از حساب یا دسترسی حساب شخص دیگری استفاده نکنید.

شما موافقت می کنید و تأیید می کنید که استفاده شما از بسترهای نرم افزاری ، از جمله خدمات مشاوره ، فقط برای استفاده شخصی شماست و شما از پلت فرم یا خدمات مشاوره برای شخص یا سازمان دیگری استفاده نمی کنید.

شما موافقت می کنید و متعهد می شوید که درهیچ یک از سیستم ها ، سرویس ها ، سرورها ، شبکه ها یا زیرساخت های نرم افزاری یا سخت افزاری ما تداخل ، یا مزاحمت یا اختلال ایجاد نکنید.

شما موافقت می کنید و متعهد می شوید که برای ارسال ، یا تحویل هر یک از موارد زیر از پلتفرم استفاده نکنید: (الف) ایمیل و یا تبلیغات یا تبلیغ کالاها و خدمات ناخواسته (ب) نرم افزار یا کد مخرب ؛ ج) محتوای غیرقانونی ، آزار دهنده ، حریم خصوصی ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز ، مبتذل ، فحاشی ، نژادپرستانه یا بالقوه مضر. د) هر محتوایی که حق شخص ثالث را نقض کند از جمله حقوق مالکیت معنوی ؛ ه) هر محتوایی که به شخص ثالث آسیب برساند. (و) هر محتوایی که ممکن است اقدام مجرمانه ای را تشکیل دهد ، باعث یا تشویق آن شود یا هر قانون قابل اجرا را نقض کند.

شما موافقت می کنید و متعهد می شوید که هیچ قانون محلی ، ایالتی ، ملی یا بین المللی قابل اجرا ، اساسنامه ، دستورالعمل ، قاعده ، مقررات یا آیین نامه اخلاقی را در رابطه با استفاده شما از پلتفرم و رابطه خود با مشاوران و ما نقض نکنید.

اگر فایلی از ما یا مشاور دریافت کنید ، خواه از طریق بسترهای نرم افزاری باشد یا خیر ، توافق می کنید قبل از باز کردن یا استفاده از این پرونده ، این فایل را از نظر ویروس یا نرم افزار مخرب بررسی و اسکن کنید.

شما ما را تبرئه خواهید کرد ، از ما دفاع خواهید کرد و ما را از هرگونه ادعا ، خسارت ، علت اقدام ، مطالبات ، بدهی ها ، هزینه ها (شامل هزینه های دادرسی و وکلای معقول و بدون محدود به آن) مصون نگه دارید. این امور ناشی از (یا مربوط به) هر یک از موارد زیر میباشند: (الف) دسترسی یا استفاده شما از بستر های نرم افزاری ؛ (ب) اقدامات انجام شده با حساب یا دسترسی به حساب شما چه توسط شما و چه توسط شخص دیگری. (ج) نقض هر یک از مفاد این توافق نامه ؛ د) عدم پرداخت هر یک از خدمات (از جمله خدمات مشاور) که از طریق بستر ارائه شده است. (ه) نقض هرگونه حق شخص ثالث ، از جمله ، و نه محدود به ، هرگونه حق مالکیت معنوی ، تبلیغات ، رازداری ، مالکیت یا حق حریم خصوصی. این بند باید پس از انقضا یا خاتمه این توافق نامه برقرار بماند.

شما تأیید و موافقت می کنید که فقط از کارتهای اعتباری یا سایر روشهای پرداخت (در مجموع “وسیله پرداخت”) استفاده کنید که به طور کامل و کاملاً مجاز به استفاده از آن هستید و کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت را که ارائه کرده اید و در آینده ارائه خواهید کرد ، از طریق یا از طرق بستر های نرم افزاری ، دقیق ، جاری و صحیح است و دقیق ، جاری و صحیح نیز ادامه خواهد داشت.

شما موافقت می کنید که همه هزینه یا هزینه های مرتبط با حساب خود را به موقع و مطابق با برنامه هزینه ها ، شرایط و نرخ های منتشر شده در بستر پرداخت کنید. با ارائه ابزارهای پرداخت خود به ما ، به ما اجازه می دهید از طریق آن ابزار پرداخت ، صورتحساب و هزینه را از شما بگیریم و موافقت می کنید که اطلاعات معتبر پرداخت را در اطلاعات حساب خود حفظ کنید.

اگر در مورد قبض یا پرداخت مشکلی دارید ، لطفاً بلافاصله با ارسال ایمیل به info@faratalk.com با ما تماس بگیرید. ما مسئله شما را مورد به مورد ارزیابی خواهیم کرد و بنا به صلاحدید خود ، برای حل هر مشکلی گام برمی داریم ، از جمله کمک به شما در یافتن یک مشاور جدید ، تمدید اشتراک بدون هزینه برای شما و صدور جزئی یا کامل بازپرداخت در صورت لزوم.

تغییرات ، خاتمه ، وقفه و اختلالات در سیستم عامل

شما درک می کنید ، موافقت می کنید و تأیید می کنید که ما می توانیم در هر زمان با یا بدون اطلاع شما ، بسترهای نرم افزاری ، هر بخشی از بسترهای نرم افزاری یا استفاده از بسترهای نرم افزاری را اصلاح ، تعلیق ، مختل یا متوقف کنیم. شما موافقت می کنید و تأیید می کنید که ما در قبال هیچ یک از اقدامات ذکر شده یا خسارت یا خسارات ناشی از هر یک از اقدامات فوق مسئولیتی نخواهیم داشت.

بستر های نرم افزاری به عوامل مختلفی از جمله نرم افزار ، سخت افزار و ابزار بستگی دارد ، اعم از خود ما یا کسانی که پیمانکاران و تأمین کنندگان وابسته به آن هستند و یا از آن استفاده می کنند. در حالی که ما از نظر تجاری برای اطمینان از قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی پلتفرم تلاش می کنیم ، شما می فهمید و قبول دارید که هیچ بستری نمی تواند 100٪ قابل اعتماد و قابل دسترسی باشد و بنابراین نمی توانیم تضمین کنیم که دسترسی به سیستم عامل بدون وقفه بوده یا در همه زمان ها قابل دسترسی ، سازگار ، به موقع یا بدون خطا باشد.

اعلامیه ها

ما ممکن است اطلاعیه ها یا ارتباطات دیگری را در رابطه با این توافق نامه یا هر جنبه از بسترهای نرم افزاری ، از طریق ایمیل به آدرس ایمیلی که ثبت کرده ایم ، از طریق پست معمولی یا ارسال آنلاین به شما ارائه دهیم. تاریخ دریافت ، تاریخی است که چنین اطلاعیه ای داده می شود. اعلامیه های ارسال شده به ما باید از طریق ایمیل به info@faratalk.com تحویل داده شوند.

نکات مهم در مورد توافق نامه ما

این توافق نامه و روابط ما با شما هر دو باید صرفاً مطابق با قوانین ایالت دلاور تفسیر شوند و هر قاعده حاکم بر انتخاب قوانین را شامل نمی شود.

شما به طور غیرقابل برگشتی موافقت می کنید که مکان انحصاری هرگونه اقدام یا اقدامی که ناشی از ارتباط با این توافق نامه یا رابطه ما با شما باشد ، صرف نظر از تئوری ، دادگاه منطقه ای کانادا برای منطقه اونتاریو یا دادگاه های ایالتی واقع در ؟ خواهد. شما بطور برگشت ناپذیر به صلاحیت شخصی دادگاههای فوق رضایت می دهید و بدین وسیله از هرگونه اعتراض به اعمال صلاحیت توسط دادگاههای یاد شده چشم پوشی می کنید.

این توافق نامه ،توافق بین شما و ما را تشکیل می دهد. شما تأیید می کنید که در مورد هیچ وعده یا نمایندگی توسط ما به استثنای آنچه در این توافق نامه تنظیم شده است ، اعتماد نکرده اید.

نکاتی در باره جلسات درمان:

این توافق نامه و روابط ما با شما هر دو باید صرفاً مطابق با قوانین ایالت دلاور تفسیر شوند و هر قاعده حاکم بر انتخاب قوانین را شامل نمی شود.

شما به طور غیرقابل برگشتی موافقت می کنید که مکان انحصاری هرگونه اقدام یا اقدامی که ناشی از ارتباط با این توافق نامه یا رابطه ما با شما باشد ، صرف نظر از تئوری ، دادگاه منطقه ای کانادا برای منطقه اونتاریو یا دادگاه های ایالتی واقع در ؟ خواهد. شما بطور برگشت ناپذیر به صلاحیت شخصی دادگاههای فوق رضایت می دهید و بدین وسیله از هرگونه اعتراض به اعمال صلاحیت توسط دادگاههای یاد شده چشم پوشی می کنید.

این توافق نامه ،توافق بین شما و ما را تشکیل می دهد. شما تأیید می کنید که در مورد هیچ وعده یا نمایندگی توسط ما به استثنای آنچه در این توافق نامه تنظیم شده است ، اعتماد نکرده اید.

نکاتی در باره جلسات درمان:

تیم فراتاک به منظور حفظ اصول رازداری، هیچ پرونده ی بالینی از مراجعان اعم از تشخیص و یا روند درمان تشکیل نداده و نگهداری نمی کند. تنها اطلاعات موجود در فراتاک، اطلاعات و مشخصات اولیه است که خود مراجع در اختیار ما قرار می دهد

درمانگران مراجعان را قضاوت نمی کنند و به آنها با دید احترام نگاه می کنند

ما به هیچ عنوان بین مراجعان تبعیضی قائل نمی شویم و هیچ کس را پیش داوری نمیکنیم

مراجعان می بایست با درمانگر یا درمانگران خود و کادر تکنیکال سایت با احترام برخورد نمایند

مراجعان برای گرفتن بهترین نتیجه از جلسات خود نیاز است که تمامی جلسات را بدون وقفه شرکت کنند و سر زمان شروع جلسه در جلسه حضور یابند که زمان خود را از دست ندهند

مراجعان می بایست با درمانگر خود همکاری نمایند و به سوالات درمانگر خود صادقانه جواب دهند که درمانگر بتواند در زمان کمتری آنها را به بهتربن نتیجه برساند

در صورتی که مراجع دیرتر از زمان رزرو شده در جلسه حضور یابد درمانگر و سایت فراتاک مسئولیتی در قبال زمان از دست رفته ندارد و هزینه جلسه استرداد نمی شود

در صورتی که درمانگر دیرتر در جلسه حضور یابد موظف است زمان از دست رفته درمان مراجع را جبران نماید

توصیه میشود که مراجعان فرم نظر سنجی را بعد از هر جلسه تکمیل نمایند که سایت فراتاک بتواند خدمات سایت را همواره ارتقا دهد

در صورت نیاز به کنسل کردن یا جابجایی جلسات هم درمانگر و هم مراجع موظفند ۴۸ ساعت قبل از جلسه تغییر را رسما و از طریق سایت به اطلاع فراتاک برسانند و در غیر این صورت فراتاک مسئولیتی در قبال جلسه نخواهد داشت و هزینه جلسه توسط فراتاک استرداد نخواهد شد

برای حضور در جلسه مراجع می بایست قبل از جلسه یا در حین جلسه در حال مصرف داروهای اعتیادآور یا مصرف الکل نباشد در غیر این صورت فراتاک مسئولیتی در قبال نحوه برگزاری جلسه و وجه دریافتی نخواهد داشت و درمانگر اختیار اتمام جلسه را در هر لحظه ایی خواهد داشت و مراتب را باید به مدیریت فراتاک اعلام کند

مراجع و درمانگر موظفند موازین اخلاقی در پوشش و نحوه گفتار در جلسه را رعایت کنند و در صورت تخلف سایت فراتاک مسئولیتی در قبال استرداد وجه به مشتری و یا پرداخت حق الزحمه جلسه به درمانگر نخواهد داشت

هزینه جلسات پیش از جلسه دریافت میشود و فراتاک همواره حامی حقوق مشتریان خود خواهد بود

مراجع و درمانگر موظفند کلیه تماسهای مربوط به جلسات درمان را از طریق فراتاک انجام داده و اجازه تماس و یا ارتباط بدون اطلاع فراتاک را ندارند و فراتاک هیچ مسئولیتی در قبال هزینه و یا هر مشکل دیگری در این زمینه ندارد

جلسات درمانی فردی فراتاک ۴۵ دقیقه و درمان زوجی ۹۰ دقیقه می باشد.

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop

    فراتاک برای تسهیل ارائه خدمات برای هموطنان عزیز داخل ایران امکان پرداخت ریالی ایجاد کرده است. برای استفاده از خدمات لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.