نگاهی بر رویکردهای درمانی

در انتخاب مشاور و گرفتن بهترین نتیجه از جلسات درمانی، مهم است که بدانیم چه رویکردی با شرایط و روحیات ما و همچنین موضوع مورد مشاوره ما سازگار است.  در اینجا شما را با شرح مختصری از رویکردهای مختلف درمانی در  حوزه های مشاوره آشنا می کنیم. در صورتی که پس از مطالعه این بخش هنوز نمیدانید چه رویکردی مناسب شماست، حتما با کارشناسان ارزیابی ما مشورت کنید.

روایت درمانی

روایت درمانی

Narrative Therapy

d985d8a8d8a7d986db8c d8b1d988d8a7d986daa9d8a7d988db8c daa9d984d8a7d8b3db8cdaa9 d981d8b1d988db8cd8af 3

روانکاوی کلاسیک

Classical Psychoanalysis

object relations theory 2

تحلیلی - روابط موضوعی

Object Relations Psychotherapy

ISTDP

روان پویشی کوتاه مدت

 Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

رفتار درمانی

رفتار درمانی

Behavioral Therapy

REBT

رفتاردرمانی عقلانی هیجانی

Rational Emotive Behavioral Therapy (REBT)

DBT

رفتاردرمانی دیالکتیکی

Dialectical Behavioral Therapy (DBT)

Cognitive Behavioral Therapy CBT

شناختی -رفتاری

Cognitive behavioral therapy (CBT)

Reality Therapy

واقعیت درمانی

Reality therapy

ACT 22

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

Acceptance and commitment therapy (ACT)

mindfullness

درمان مبتنی بر ذهن آگاهی

Mindfulness based therapy (MBT)

collective

درمان التقاطی

Collective therapy

Art Therapy

هنردرمانی

Art therapy

درمان مشکلات کودکان

درمان مبتنی بر رابطه والد-کودک

Child-parent relationship therapy (CPRT)

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop

    فراتاک برای تسهیل ارائه خدمات برای هموطنان عزیز داخل ایران امکان پرداخت ریالی ایجاد کرده است. برای استفاده از خدمات لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.